ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ترجمه فیلم و سریال

ترجمه فیلم و سریال

صنعت فیلم در ابتدای قرن بیستم به سرعت نفوذ بی سابقه ای در اجتماع به دست آورد، و در نتیجه ترجمه فیلم نیز به ابزاری سودمند در گسترش صنعت فیلم و سینما تبدیل گشت. ابزار ترجمه و بعدها زیرنویس فیلم راه را برای توزیع و پخش بین المللی فیلم باز کرد. با توجه به این در هم آمیختگی اقتصادی و هنری، توسعه ی ترجمه فیلم به دقت تحت کنترل و توجه صنعت هالیوود قرار گرفت. ترجمه ی فیلم در دهه ی ۶۰ میلادی به یکی از ارکان اصلی صنعت تلویزیون، و مدل خطی مصرف و توزیع متکی به آن تبدیل شد. تطابق جزء به جزء بین ژانرهای خاص و روش های اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای ترجمه و یا زیرنویس فیلم توانست جایگاه خود را تا اوایل سال ۱۹۹۰ حفظ کند.

اکنون ترجمه فیلم و زیرنویس سریال در ایران به تناسب گسترش کلیپها و آثار صوتی و تصویری نیازمند به رزوز و استاندارد شدن دارد. از این رو گروه فیلم مترجم با اتکا به دانش ترجمه تخصصی فیلم و ترجمه زیرنویس با هدف ارائه خدمات حرفه ای ترجمه به شرکتهای معتبر فیلمسازی و پذیرش سفارش ترجمه فیلم از جانب موسسات معتبر دارای مجوز ترجمه فیلم و سریال اقدام می نماید.

سفارش ترجمه فیلم

TV Series All