ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ترجمه بروشور و کاتالوگ

ترجمه بروشور و کاتالوگ

ترجمه ی جامع به ترجمه ی اسناد ومطالبی بر می گردد که به حوزه ونوع خاصی تعلق ندارند وفرایند ترجمه ی خاص و یا استفاده از ابزار ها در کنار کامپیوتری معمولی یا پردازشگر کلمه را شامل نمی شود، از این رو ترجمه جامع دامنه ی نسبتا وسیعی از مطالب را از قبیل: نامه ها، زندگی نامه ها، ویژه نگاشت ها، مقاله ها، کتاب های دارای دستورالعمل ها، بروشور های توریستی، کتاب راهنمای توریست ها، مقالات مطبوعاتی(در روزنامه ها یا مجله ها)، طرح کارت پستال ها، ارائه های شرکت ها، کتاب های راهنمای کاربران وغیره شامل می شود. در حقیقت، ترجمه ی جامع تمام آن چیزی است که پس از فهرست بندی شدن تمام حوزه های تخصصی باقی خواهد ماند .

مترجمان جامع (مانند ترجمه بروشور و کاتالوگ) اسناد و مطالبی را ترجمه می کنند که نمی توان آنها را به عنوان نوعی خاص طبقه بندی کرد ومعمولا نیازی به دانش فنی یا درجه ی بالایی از تخصص ندارند. مترجم جامع معمولا روی تمامی موضوعات مختلف کار می کند ومشتریان زیادی نیز دارد وبه ندرت روی پروژه های عظیم ترجمه کار می کند.

ترجمه بروشور وکاتالوگ بعنوان زیرمجموعه ترجمه جامع نیازمند آشنایی مترجم با محتوای بروشور و اطلاعات فنی کاتالوگ می باشد.

در صورت متمایل جهت سفارش ترجمه بروشور و کاتالوگ اقدام نمایید

Brochure 1Brochure 2Catalogue 2