ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

شاهزاده کوچولو ، اقتباسی زیبا از یک کتاب