ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ارباب حلقه ها: سرانجام دیگر حلقه های قدرت

در ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای دیگر حلقه های قدرت افتاد؟  قبل از اتفاقات سه گانه ارباب حلقه های جی. آر. آر. تالکین، سائورون قبل ساخت قدرتمند ترین حلقه (همان حلقه ای که فرودو مامور نابود کردنش بود) آناتار نامیده می شد. او با الف ها روابط دوستانه ای داشت و از آن ها خواسته بود چند حلقه جادویی قدرت بسازند. هدف اصلی سائورون این بود که بتواند با استفاده از این حلقه ها الف های سرزمین میانه را به بردگی خود در آورد، ولی الف ها از حیله شوم او باخبر شدند و باعث شدند ارباب تاریکی  توجهش به انسان ها و دورف ها جلب شود.

در فیلم ارباب حلقه ها به کارگردانی پیتر جکسون، داستان بیشتر بر سرنوشت حلقه قدرت سائورون تکیه دارد و کمی هم در مورد دیگر حلقه ها روایت می کند. اما باید بدانید وقتی فرودو ماموریتش را در «مونت دوم» با موفقیت به پایان رساند و ارباب حلقه ها را نابود کرد، ۱۹ حلقه دیگر به سادگی ناپدید نشدند و نقش مهمی را در وقایع ارباب حلقه ها بازی کردند.

سه حلقه الف ها

سه حلقه که توسط الف ها نگهداری می شد قدرتمندترین دسته حلقه ها (البته به غیر از سائورون) بودند که شخصا توسط استاد آهنگر فبلیمبور ساخته شده بودند. الف ها پس از پی بردن به حیله ی آناتار، محل ساخت این سه حلقه را مخفی نگه داشتند، با این وجود این حلقه ها حضور پررنگی را در فیلم ارباب حلقه ها ایفا کردند. تمام این حلقه ها جدای از انتقال قدرت های منحصر به فرد و خاص، به شخصی که از آن استفاده میکند طول عمر نیز می بخشد.

حلقه ناریا توسط گاندولف در ارباب حلقه ها استفاده می شد و به این جادوگر کمک می کرد که الهام بخش دیگران باشد تا مقابل ظلم بایستند و همچنین قدرت مقابله با آتش را برای او به همراه داشت. بعد از پایان جنگ حلقه، با این که این حلقه نیز قدرت خود را از دست داده بود، گاندولف که به سوی گری هونز روانه شده بود همچنان این حلقه را در دست داشت.

پس از اینکه گاندولف مخفیانه ناریا را به دست آورد، گالادریل نیز مسئول استفاده از همتای ناریا ینی حلقه ننیا شد. این الف از قدرت ننیا برای محافظت از جنگل لوتلورین در برابر نفوذ تاریکی در دوره سوم استفاده کرد، او نیز پس از پایان «بازگشت پادشاه» موقع ترک سرزمین میانه این حلقه را در دست داشت.

حلقه سوم نیز در دست قهرمان های ارباب حلقه ها بود. الروند هم دروقایع سه گانه ارباب حلقه ها و هم قرن ها پیش از آن ویلیا را در دست داشت. او که قدرتمندترین این سه حلقه یعنی حلقه ویلیا را در سفر پایانی خود در اختیار داشت، به همه اطمینان داد که هیچ کدام از این سه حلقه پس از نابودی سائورون دیگر در سرزمین میانه نخواهند ماند.

پس از شکست حقه سائورون در برابر الف ها، او هفت حلقه جادویی دیگر ساخت و آن ها را در اختیار دورف ها قرار داد و آن ها نیز با آغوش باز این هدایا را پذیرفتند. بی شک این حلقه ها برای دورف ها ثروت به ارمغان آوردند، ولی باید بدانید که بذر حرص و طمع نیز میان آن ها کاشته شد. این طمع باعث پایان حکومت آن کوتوله ها بر روی کوه ها و معدن های سرزمین میانه شد. اما هیچ یک از دورف های صاحب حلقه به طور مستقیم به تسلط سائورون درنیامدند. همان طور که در فیلم هابیت تماشا کردید، این ثروت زیاد اژدها را نیز جذب خود کرده بود و همچنین هر کدام از دورف ها خود را صاحب  این ثروت می دانستند.

شاید زیاد هم باعث تعجبتان نشود که چهار حلقه از این هفت حلقه با آتش اژدها از بین رفت. سه حلقه باقیمانده نیز دوباره به دست سائورون رسید و او کمی قبل از وقایع هابیت از این سه حلقه استفاده کرد تا بتواند دورف ها را گول بزند آنان را تحت فرمان خود درآورد. این نقشه  او به نتیجه نرسید. به احتمال فراوان این سه حلقه که موقع تخریب مونت دوم در دست سائورون بودند از بین رفته اند.

نه حلقه ای که در دست انسان ها بودند

زمانی که حقه حلقه های سائورون در رابطه با الف ها و دورف ها با شکست مواجه شد، این نقشه شوم بر روی انسان های فانی اثر کرد. نه پادشاهی که این حلقه ها را به دست کردند، به دنبال کسب قدرت، توانایی، ثروت و قدرت بودند و جزای آن ها خدمت به سائورون بود و این برده ها «رینگ ریثرز» نام گرفتند. جالب اینجاست که معلوم نیست که آیا کسی از این «نازگل» ها هنوز هم این حلقه ها را در دست دارند یا خیر. بنابراین این که آیا این اشباح هنوز هم مالک این حلقه ها بودند و یا این که سائورون مانند حلقه های دورف ها، حلقه های آن ها را در اختیار گرفت، جای بحث دارد.

ترجمه: مسعود صادق زاده

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی