ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ترجمه فیلمهای مستند

ترجمه فیلمهای مستند بدلیل ویژگی تخصصی آنها تسلط و دانش بالایی را از مترجم می طلبد. شاید بتوان گفت، ترجمه فیلم مستند مانند ترجمه یک کتاب تخصصی است. مهم ترین نکته در ترجمه جهت زیرنویس مستند و یا دوبله آن، ترجمه درست واژگان تخصصی است.

بیشترین روش مورد استفاده برای ترجمه فیلم مستند تکنیک صداگذاری (voice-over) و یا زیرنویس (subtitling) است. ترجمه برای زیرنویس مستند باید با توجه به محدودیت تعداد کارآکتر، نظام نشانه ای بکار رفته در تصویر و متناسب سازی صحنه و متن ترجمه باشد. همچنین، ترجمه برای صداگذاری نیازمند توجه به مسائلی مانند همزمان سازی صدا و تصویر و لب خوانی درست و متناسب (در صحنه های دارای تصویر گوینده و دیالوگ) می باشد.

گروه فیلم مترجم ضمن معرفی مستندهای جذاب در سایت خود، آماده ارائه خدمات مشاوره و ترجمه به تمامی علاقه مندان به فیلمهای مستند می باشد.

Docuemntary Trans2