ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ارباب حلقه ها: شکست سائورون و نازگول ها

بعد از سائورون و نابودی حلقه یگانه چه بر سر نازگول ها در ارباب حلقه ها آمد؟ سائورون شرور بی چون و چرای مشهورترین ماجراجویی سرزمین میانه نوشته جی آر آر تالکین است که اتفاقات را از فراز برج باراد-دور سازماندهی می کرد. افسوس که سائورون چیزی بیش از چشم بی کالبد و معلق آتش نیست. ارباب هنگامی که در این فرم خود بود، اما برای انجام کارهایش نیاز به ارتشی از خدمتکاران و کوتوله ها داشت. در این میان، نازگول ها، یا به عبارتی اشباح حلقه، خدمتکاران اصلی هستند. ریشه این شرورها نیز تقریبا به اندازه لباس هایشان تاریک است. در دوران دوم، سائورون تلاش کرد تا الف ها، دورف ها و انسان ها را با اهدای حلقه قدرت به دام بیندازد. طبیعتا انسان ها آسیب پذیری بیشتری از خود نشان دادند، و ۹ پادشاه به دام سائورون افتادند و به تدریج به نازگول های ترسناک و فناناپذیر تبدیل شدند. 

نازگول ها در یاران حلقه بیشترین حضور را داشتند و این ۹ نفر فرودو و همراهانش را در سرزمین میانه دنبال می کنند تا حلقه ای که قدرت کامل ارباب‌شان را برمی گرداند پس گیرند. گرچه حضور نازگول ها در ارباب حلقه ها بعد از اینکه در رود بروآینن در نزدیکی ریوندل گرفتار شدند کمتر شد، اما تمام آنان جان سالم به در بردند و برای مبارزه نهایی برگشتند. یکی از نازگول ها به نام پادشاه جادوگر آنگماربه دست آئووین و با کمک مری شکست داده شد، ولی سرنوشت ۸ اشباح حلقه باقیمانده ابهام بیشتری دارد. بعد از افتادن حلقه یگانه در آتش کوه نابودی و از بین رفتن سائورون، چه بر سر ترسناک ترین خدمتکارانش آمد؟

برای پی بردن به سرنوشت نازگول ها، بررسی ارتباط آنها با سائورون اهمیت دارد. ارباب تاریکی از حلقه یگانه برای فریب دادن ۹ پادشاهی که حلقه قدرت سائورون را قبول کردند استفاده کرد. با اینکه این حلقه باعث فناناپذیری پادشاهان شد، اما نازگول ها در اصل به ارباب خود وابسته هستند. زمانی که سائورون در ضعیف ترین حالت خود بود، نازگول ها نیز غیرفعال بودند، اما زمانی که قدرت سائورون دوباره افزایش یافت، نازگول ها نیز همراه با او به قدرت رسیدند. قاعدتا، این امر یعنی بعد از اینکه حلقه یگانه در نهایت توسط فرودو و سم نابود شد، دیگر نازگولی وجود نداشت. دیگر چیزی برای ارتباط این ارواح شبح مانند با قلمروی زندگان وجود نداشت – جادو شکسته شده بود.

خود سائورون در واقع همزمان با نابودی حلقه کشته نشده است. تالکین اینگونه شرح می دهد که قدرت این شرور به اندازه ای از بین رفته است که هیچکس نمی تواند ظهور دوباره آن را پیش بینی کند، اما این احتمال وجود دارد که روح سائورون در فرمی کوچک هنوز زنده است. نازگول ها زیاد خوش شانس نیستند. ذوب شدن حلقه یگانه نه تنها باعث نابودی خود حلقه شد، بلکه هر چیزی که با استفاده از قدرت آن ساخته شده بود را نیز از بین برد و در نتیجه ارتباط نازگول ها را با دنیای زندگان قطع کرد. گرچه اشباح حلقه در اولین شکست سائورون به دست ایسیلدور زنده ماندند، اما حلقه هنوز در آن دوران وجود داشت، به همین دلیل نازگول ها قادر بودند در «یاران حلقه» به همراه ارباب خود برگردند.     سرنوشت نازگول ها در کتاب بازگشت پادشاه بیشتر مشخص است تا نسخه فیلم، ساخته پیتر جکسون که برنده جایزه اسکار نیز شد. بعد از برخورد حلقه با مواد مذاب در فیلم، بینندگان تنها شاهد صحنه کوتاهی از برخورد فِل بیست های نازگول ها با آوار ناشی از موردور در حال فرو ریختن هستند، اما هیچ نشانه ای دال بر زنده یا مرده بودن آنها وجود ندارد. در رمان تالکین، نازگول ها در حقیقت با طبیعت در حال فرو ریختن برخورد می کنند. نویسنده در کتاب می نویسد که اشباح حلقه «در خرابه های آتشین گیر می افتند»، و اینگونه ادامه می دهد که نازگول ها «ترک می خورند، پژمرده می شوند و از بین می روند.». این متن به سرنوشت این اشباح در ارباب حلقه ها پاسخ قطعی تری می دهد.  

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی