ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

تعهدات گروه

terms

ارائه خدمات ترجمه تیزر تبلیغاتی و ترجمه کلیپ تنها به شرکتهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در داخل ایران امکان پذیر است. همچنین ارائه خدمات زیرنویس مستند آموزشی به اشخاص حقیقی برای استفاده شخصی و یا قراردادن در وب سایت شخصی در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی مربوط و عدم وجود مصادیق محتوای مجرمانه در کلیپ یا ویدئو مقدور می باشد.

لذا ارائه خدمات ترجمه فیلم و زیر نویس فیلم خارج از این چارچوب مقدور نمی باشد.