ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

سه گانه ارباب حلقه ها و هابیت – قسمت دوم

در قسمت اول این مقاله اندکی درمورد سه گانه ارباب حلقه ها و هابیت، از موفق ترین مجموعه فیلم های دنیا سخن گفتیم و سپس نقاط قوت هابیت در برابر ارباب حلقه ها را برشمردیم. در این مقاله سعی داریم نقاط قوت سه گانه ارباب حلقه ها در برابر هابیت را برای شما ذکر کنیم:

نداشتن داستان های فرعی اضافه

هنگامی که پیتر جکسون به همراه نویسندگانش از کتابهای ارباب حلقه ها برای نگارش فیلمنامه سه گانه خود استفاده می کرد می توانست داستان های فرعی دیگری نیز به این سه گانه اضافه کند اما از این امر اجتناب نمود. در عوض کتاب یک جلدی هابیت که کتابی طولانی نیز محسوب نمی شود تنها برای ساخت یک فیلم کامل می توانست استفاده شود، جاییکه پیتر جکسون و تیمش داستان های فرعی زیادی به داستان اصلی اضافه کردند تا بتوانند سه گانه کاملی از آن به تولید برسانند.

ارباب حلقه ها اولین در نوع خودش بود

همانطور که می دانیم سه گانه ارباب حلقه ها نزدیک به یک دهه زودتر از سه گانه هابیت ساخته شد و در نوع خودش اولین بود. اما پیتر جکسون با ساخت هابیت این فشار را حس می کرد که نباید در هیچ زمینه ای سه گانه هابیت از ارباب حلقه ها ضعیف تر ساخته شود. اما متاسفانه به این مهم دست پیدا نکرد. داستان های فرعی اضافه و رجوع به ارباب حلقه ها این پیام را به ما می رساند که هابیت داستان آنچنان قوی متکی به خود نداشت. با مقایسه این دو درمی یابیم که ارباب حلقه ها هیچکدام از این مشکلات را نداشت.

مضمون قوی و متداوم

در واقع سه گانه هابیت اندکی در مضمون خود سردرگم بود. کتاب هابیتی که این سه گانه بر مبنای آن نوشته شد برای کودکان نوشته شده است. این کتاب سرشار از افسانه های جن و پری می باشد که به مذاق کودکان خوش می آید. اما سه گانه حماسی ارباب حلقه ها مضمونی قوی و متداوم سرشار از عشق، قدرت، افتخار و مرگ بود. سه گانه جاه طلبانه ارباب حلقه ها این مضامین را به خوبی به تصویر کشاند و تعریفی جدید از آنان در دنیای سینما از خود ارائه داد. تعریفی که جاودانه خواهد ماند. اما داستان هابیت کاملا بر مبنای کتاب بود و از آنطرف می خواست حماسی بودن ارباب حلقه ها را در مبارزات و دیگر قسمت ها به تصویر بکشاند و همین موضوع باعث سردرگمی این سه گانه شد.

نحوه روایت و پیشروی داستان در ارباب حلقه ها بسیار منطقی تر از هابیت می باشد

همانطور که پیشتر نیز گفتیم کتاب هابیت تنها یک جلد است و این یک جلد کتاب به یک فیلم طولانی سه قسمتی تبدیل شده است. پس جای شگفتی نیست که نحوه روایت و پیشروی داستان در این سه گانه به شدت نامطلوب می باشد. داستان این کتاب طوری نیست که بتوان آن را به یک فیلم سه قسمتی طولانی تبدیل کرد. اگر فیلم دو قسمتی که کارگردان معروف گیرمو دل تورور قصد داشت از این کتاب بسازد، شکل می گرفت، قطعا شاهد فیلمی کاملا متفاوت می بودیم. اما ساخت سه گانه ای به آن عظمت از کتاب کوتاهی چون هابیت به این معناست که اتفاقاتی که در کتاب تنها در چند پاراگراف شکل گرفته اند در فیلم به ساعات تبدیل شده اند. اما از طرف دیگر ارباب حلقه ها خود از کتاب بسیار طویل چند جلدی ساخته شده است و در نتیجه نحوه روایت و پیشروی داستان در آن بسیار منطقی تر می باشد.

ارباب حلقه ها از همان ابتدا نیز قرار بود در سه قسمت ساخته شود

هنگامی که تصمیم گرفته شد گیرمو دل تورو از کتاب هابیت فیلمی اقتباسی بسازد قصد داشت داست فیلمی دو قسمتی از آن تولید کند چراکه خود کتاب هابیت نیز به دو قسمت تبدیل شده است اما از آنجاییکه سه گانه می توانست بیشتر پولساز شود پیتر جکسون جای دل تورور را گرفت و تمام توان خود را به کار گرفت تا بتواند هم مخاطبین را جذب کند و هم فیلمی موفق از از لحاظ گیشه تولید کند. با این آنطور که باید و شاید همانند ارباب حلقه ها این سه گانه مورد استقبال قرار نگرفت اما از لحاظ گیشه سه گانه ای کاملا موفق محسوب می شود. ارباب حلقه ها از همان ابتدا نیز قرار بود در سه قسمت ساخته شود و همین امر خود سبب شد تا نهایتا سه گانه ای فوق العاده ساخته شود.

 

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی