ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

فارامیر در ارباب حلقه ها

پیتر جکسون (Peter Jackson) در فیلم ارباب حلقه ها: دو برج (The Lord of the Rings: The Two Towers) تغییراتی در داستان فارامیر (با بازی دیوید ونهام (David Wenham)) نسبت به کتاب اعمال کرد. اما این تغییرات تنها در جهت بهتر شدن داستان صورت گرفت. پیتر جکسون سه گانه ارباب حلقه های خود را به غیر از برخی از قسمت ها کاملا وفادار به متن کتاب ساخت. تغییرات اندک صورت گرفته در داستان فیلم نیز تنها در جهت بهبود آن بوده است. یکی از این تغییرات داستان ملاقات فارامیر با فرودو (با بازی الیجا وود (Elijah Wood))، سم (با بازی شان آستین (Sean Astin)) و گالوم (با بازی اندی سرکیس (Andy Serkis)) بود. برخورد آن ها با یکدیگر نسبت به کتاب حدودا تغییراتی دارد. در نهایت این تغییر به بهتر شدن داستان فیلم و شخصیت فارامیر کمک فراوانی می کند.

در کتاب تالیکن (Tolkien) نیز داستان این ملاقات تقریبا به همین نحو بیان شده است. فرودو و سم به همراه گالوم به دروازه سیاه موردور می رسند. ورود از آنجا بسیار خطرناک است. بدین ترتیب گالوم آن ها را از مسیر دیگری هدایت می کند. در این مسیر است که این سه ناظر جدالی بین هارادریم ها و مردانی از گاندور می شوند. طولی نمی کشد که توسط سربازان قلمرو گاندور دستگیر می شوند. این سربازان توسط فردی بنام فارامیر رهبری می شوند. فارامیر برادر بورومیر (با بازی شان بین (Sean Bean)) و فرزند دنتور دوم (با بازی جان نوبل (John Noble)) می باشد. پس از آنکه فرودو، سم و گالوم به نقطه امنی انتقال داده می شوند، سم راز ماموریت فرودو جهت نابودی حلقه را فاش می کند. فارامیر که متوجه ضرورت ماموریت آن ها می شود، آزادشان می کند تا به ماموریت خود ادامه دهند. اما سکانسی که از این قسمت ما در فیلم مشاهده می کنیم اندکی با نسخه کتاب تفاوت دارد.

آنکه فرودو و سم چگونه فارامیر را ملاقات می کنند تفاوت آنچنانی نمی کند. در فیلم فارامیر پس از دیدن حلقه و کسب اطلاع از قدرت بسیار زیادش، آن را برای خود متصور می شود. ابتدا تصمیم می گیرد آن ها را همراه با حلقه به گاندور نزد پدرش ببرد. او برای اثبات خویش می خواهد این کار را انجام دهد. در سرتاسر سه گانه ارباب حلقه ها فارامیر همیشه در سایه بورومیر ظاهر می شود. بورومیر پسر مورد علاقه دنتور است. بدین منظور و برای به دست آوردن علاقه پدرش، فارامیر ابتدا تصمیم می گیرد برای او حلقه را ببرد. اما پس از آنکه سم به فارامیر می گوید که پدرش قادر نخواهد بود در برابر طمع قدرت حلقه دوام بیاورد و حلقه او را مجنون خواهد ساخت، فارامیر از تصمیم خود منصرف می شود. معمولا تغییرات فیلم های اقتباسی نسبت به کتاب های معروف شان مورد پسند قرار نمی گیرد. اما در مورد رفتار فارامیر نه تنها این امر مورد پسند مخاطبان قرار گرفت بلکه به شخصیت سازی او در فیلم نیز کمک شایانی کرد. روابط او، بورومیر و پدر آنها دنتور، شخصیت عمیقی از او طی فیلم ساخت. پس می توانیم بگوییم این تغییر از تغییرات موفق سه گانه ارباب حلقه های پیتر جکسون نسبت به کتاب تالیکن محسوب می شود.

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی