ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

این انیمیشن دومین انیمیشن کمپانی پیکسار می باشد که فروش آن از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

این انیمیشن دومین انیمیشن کمپانی پیکسار می باشد که فروش آن از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

این انیمیشن دومین انیمیشن کمپانی پیکسار می باشد که فروش آن از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.

مطالب مرتبط