ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

پس از کسب موفقیت های بزرگ این انیمیشن در بسیاری از عرصه های جهانی، بازی آن نیز برای گوشی های هوشمند بنام Zootopia Crime Files عرضه شد.

پس از کسب موفقیت های بزرگ این انیمیشن در بسیاری از عرصه های جهانی، بازی آن نیز برای گوشی های هوشمند بنام Zootopia Crime Files عرضه شد.

پس از کسب موفقیت های بزرگ این انیمیشن در بسیاری از عرصه های جهانی، بازی آن نیز برای گوشی های هوشمند بنام Zootopia Crime Files عرضه شد.

مطالب مرتبط