ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

در سال ۲۰۱۱ نسخه سه بعدی این انیمیشن نیز رونمایی شد.

در سال 2011 نسخه سه بعدی این انیمیشن نیز رونمایی شد.

در سال ۲۰۱۱ نسخه سه بعدی این انیمیشن نیز رونمایی شد.

مطالب مرتبط