ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

فاینال فانتزی: ارواح درون

فاینال فانتزی: ارواح درون

فاینال فانتزی: ارواح درون

مطالب مرتبط