ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

برای حضور در اولین فیلمش ۵٫۵ میلیون دلار دستمزد گرفت!

برای حضور در اولین فیلمش 5.5 میلیون دلار دستمزد گرفت!

برای حضور در اولین فیلمش ۵٫۵ میلیون دلار دستمزد گرفت!

مطالب مرتبط