ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

کیت بلانشت (Cate Blanchett) تاکنون شش بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

کیت بلانشت (Cate Blanchett) تاکنون شش بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

کیت بلانشت (Cate Blanchett) تاکنون شش بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

مطالب مرتبط