ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

اشتباهات در ترجمه فیلم

هنگامی که مترجم فیلم فیلمی را ترجمه می کند باید فرض کنیم که تصمیماتی که گرفته شده اند اگرچه عجیب هستند ولی با دقت اتخاذ شده اند. مترجم این تصمیمات را بر اساس دلایل بازاریابی یا فرهنگی اتخاذ کرده است. ما نیز باید پذیرای این دلایل باشیم.

ولی این موضوع تنها مربوط به عنوان فیلم نمی شود. خندیدن به عنوان های بد ترجمه شده کار ساده ای است. طبیعی است که به آنها بخندیم و به عناوین ترجمه شده ای که با عناوین اصلی مطابقت ندارد، توجه نکنیم.

بیاید فراتر برویم و نگاهی به تعدادی ازعناوین ترجمه شده خنده دار بیندازیم. قطعا این عناوین به دلیل مسائل بازاریابی و فرهنگی اینگونه ترجمه نشده اند بلکه به دلیل عدم درک عنوان اصلی توسط مترجم صورت گرفته است. مترجم دقت کافی نداشته و یا از کلمات غلط استفاده کرده است.

فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

در یکی از نسخه های اصلی اسپانیایی این فیلم، مترجم متن فیلم نامه اصلی را در اختیار نداشته و مجبور بوده فیلم را از روی فایل صوتی ترجمه کند. مترجم کلمه «چوباکا» را به اشتباه شنیده و به جای آن از کلمه ی «جویدن تنباکو» استفاده کرده است.

در نسخه نروژی این فیلم نیز به دلیل اینکه صفت استفاده شده برای شمشیر جِدای در انگلیسی دارای دو معنی سبک وزن و نورانی است که در این فیلم منظور نورانی است ولی مترجم آنرا به اشتباه سبک وزن ترجمه کرده است.

فیلم مرد آهنی (Iron Man)

در این مثال مترجم سوئدی با کتاب های کمیک آشنا نبوده است. بنابراین عنوان این فیلم را (مرد آهنی) به اشتباه به «ورزشکار با قدرت» ترجمه کرده است احتمالا این مترجم با «مسابقات مردان آهنین» آشنایی داشته است.

فیلم ارباب حلقه ها (The Lord of the Rings)

در این فیلم مترجم سوئدی کار زیادی داشته و باید متن فیلمنامه را از روی فیلم ترجمه می کرده. این فیلم دارای مبارزات زیادی است و در آن سلاح هایی بکار رفته شبیه اسلحه های قرون وسطی، بنابراین مترجم تصمیم گرفته کلمه «زره زنجیری» (نوعی زره که توسط سربازان قرون وسطی استفاده می شد و دارای حلقه های کوچک فلزی متصل به هم است و این حلقه ها با الگویی خاص به هم وصل شده اند) را به کلمه « پست زنجیره ای» ترجمه کند.

بسیار جالب است که هنگام تماشای فیلم در خانه یا سینما به زیرنویس آن دقت کنید؛ گاهی اوقات این زیرنویس ها خنده دارترین یا بهترین بخش فیلم را می‌سازند.

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی