ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ترجمه کاتالوگ

بر کسی پوشیده نیست که امروزه تبلیغات نقش بسیار مهمی را در میزان فروش یک شرکت ایفا می کند. کاتالوگ و یا بروشور از جمله ابزارهایی هستند که شرکت ها برای معرفی محصولات خود استفاده می کنند. ابتدا می خواهیم تصور درستی از کاتالوگ و یا بروشور داشته باشیم:

کاتالوگ چیست؟

کاتالوگ مجموعه ای از تمامی اطلاعات یک محصول می باشد که بعنوان معرفی خدمات آن محصول توسط شرکت سازنده طراحی و منتشر می شود.

نمونه یک کاتالوگ

ترجمه کاتالوگ

از آنجایی که قرار است کاتالوگ نقش مهمی در معرفی محصولات شما ارائه کند پس بسیار مهم است که اطلاعات درون کاتالوگ به درستی ترجمه شود. در غیر این صورت نه تنها دید نادرستی درمورد محصولات شما صورت می گیرد بلکه امکان دارد به اعتبار شرکت شما خدشه وارد شود و حتی بدتر این که مشتری های خود را از دست بدهید. امروزه شرکت های بزرگ دنیا کاتالوگ های محصولات خود را به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه می کنند و بدین ترتیب می توانند صنعت خود را به دیگر کشور ها معرفی نمایند. گروه فیلم مترجم متشکل از مترجمان خبره دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ترجمه پذیرای سفارشات ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کاتالوگ ها و یا بروشورها شما می باشد.

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی