ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

روند ساخت زیرنویس

زیرنویس نوعی از ترجمه دیداری-شنیداری است و قوانین و ویژگی های مخصوص به خود را دارد. این نوع ترجمه معیارها و محدودیت های ویژه ای دارد که روی پروژه اصلی تاثیر می گذارند.

محدودیت های ساخت زیرنویس

محدودیت زمانی

زیرنویس ها دارای مدت زمانی مشخصی از حداقل ۱ ثانیه تا حداکثر ۶ یا ۷ ثانیه می باشند. علاوه بر این مولفه های مشخص سرعت خواندن نیز وجود دارد. سرعت خواندن رابط بین مدت زمان زیرنویس و تعداد نویسه ها است.

شروع و پایان زیرنویس ها

زیرنویس ها باید همزمان با دیالوگ گوینده ظاهر و با اتمام دیالوگ ناپدید شوند. بنابراین همزمان با صدا هستند. همچنین باید تغییر نما را نیز در نظر گرفت.

محدودیت فضا

حداکثر فضای در نظر گرفته شده برای زیرنویس ۲ خط است. هر خط شامل ۳۵ تا ۴۲ حرف (نویسه) می باشد.

نتیجه نهایی طوریست که زیرنویس کاملا با صدا هماهنگی دارد و مخاطب از یاد می برد که هنگام تماشای فیلم مشغول خواندن زیرنویس است.

مراحل ساخت زیرنویس

  • تعیین کردن: مشخص کردن زمان شروع و پایان هر زیرنویس بنابراین با صدا هماهنگ خواهند بود. در این مرحله باید به مدت زمان حداکثری و حداقلی و تغییرات نما توجه کرد.
  • ترجمه: ترجمه از زبان مبداء، بومی سازی بر اساس معیارها.
  • ویرایش: شامل ویرایش ساختار جملات، مفاهیم و تمامی دیالوگ ها می باشد. متن باید طبیعی و با قواعد املایی و نحوی درست باشد. زیرنویس ها برای مخاطبان باید کاملا واضح باشند. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده نباید حواس مخاطب را پرت کنند. برخی از معیارهای پایه شامل، علائم نگارشی، فاصله خطوط، خط تیره، حذف لغات و مورب نویسی می باشد.
  • شبیه سازی: بعد از گذر از ۳ مرحله پیشین، فیلم باید در جلسه شبیه سازی بررسی شود. فیلم باید با زیرنویس همانطوری که قرار است منتشر شود، به اکران درآید. اصلاحات زمانبندی  و متنی می تواند در این مرحله انجام شوند.
  • گاهی اوقات در زیرنویس های مترجم حرفه ای نیز غلط های ریز نویسه نگاری پنهان می شوند. پس از ویرایش از نظر دستوری و سبکی باید این مرحله با ارزش را نیز طی کرد تا مطمئن شویم واقعیت ها، اسامی و شخصیت های موجود در زیرنویس ترجمه شده مطابق با فایل اولیه می باشند. این پروسه اعتبار شما را می سازد.

 

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی