ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

زیرنویس مستند Stories We Tell

سارا پلی در میابد که گفتن حقیقت بستگی به گوینده اش دارد. او به بررسی راز هایی که اعضای یک خانواده از یکدیگر مخفی ساخته اند میپردازد. او زیرکانه با تک تک اعضای خانواده مصاحبه میکند و آنها را مورد بازجویی قرار میدهد. راستگویی هر کدام از اعضای خانواده متفاوت است و تناقض میان جواب های آنها به سوال هایی یکسان بسیار دیدنیست. داستان خانواده از زبان هرشخص بیان میشود و از خاطرات اخیر به اتفاقات گذشته میرسند که مادرشان با بی جواب گذاشتن تمام سوال ها آنها را ترک کرد. سارا پلی تناقض هایی که اساس یک خانواده است را نمایان میسازد. فیلم مستند داستان ها از زبان ما ، ماهیت دست نیافتنی حقیقت و خاطرات را بررسی میکند، اما در حقیقت در مورد اتفاقات گذشته است که امروز ما را به کسانی که هستیم تبدیل کرده است.

 

StoriesWeTell Filmmotarjem

میتوانید از لینک زیر زیرنویس مستند Stories We Tell را دانلود کنید.

نویسنده : داوود ملک زاده

زیر نویس مستند stories we tell

Download SRT

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی