ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ساخت زیرنویس، دوبله و لیست دیالوگ

همیشه مشتریان آینده نگر از ما می پرسند چرا باید لیست دیالوگ ها توسط فردی حرفه ای آماده شود؟ آیا به سادگی نمایشنامه است که برای توسعه فیلم یا ویدیو مورد استفاده قرار می گیرد؟ جواب این سوال منفی است. آنها همیشه متعجب اند که چرا باید هزینه های  اضافی داشته باشند. اما در حقیقت یک لیست دیالوگ خوب هزینه ها را به شدت پایین می آورد.

اهمیت نمایش نامه های پیوسته و ترکیبی و لیست های زمانبندی

نمایش نامه های پیوسته و ترکیبی و لیست های زمانبندی جزء ارکان اصلی زیرنویس و دوبله هستند. در نگاه اول مثل نمایشنامه ای با زمانبندی به نظر می رسد. ممکن است دارای صداگذاری ها و صداهای روی هم گذاشته شده باشد. زمانبندی مطلوب الزامی است. این زمانبندی همگام سازی مناسب برای دوبله را تضمین می کند. همچنین این لیست دارای مدت زمان هر دیالوگ و قالب های اصولی مطابق با اثر نهایی است. علاوه بر این دارای دستور زبان، علائم نگارشی، قواعد نحوی و شکستگی خطوط صحیح است بنابراین با وجود این ویژگی ها انتقال های چند جانبه را راحت می کند.

یکی از راه های تفکر درباره ی نمایش نامه های پیوسته و ترکیبی و لیست های زمانبندی، طرح مربوط به تمام عناصر صوتی پروژه ویدیویی شما است. هنگامی که خانه ای می سازید نقشه ی برقکاری این خانه را از نقشه معماری بنا حذف نمی کنید؟ درست است؟ این رابطه مثل رابطه نمایش نامه های پیوسته و ترکیبی و لیست های زمانبندی با پروژه ویدیویی است.

اگر لیست دیالوگ ها دارای نویسه نگاری اشتباه و زمانبندی نادرست باشد افرادی که به آن نیاز دارند مثل متخصصان دوبله باید کنترل کیفیت، تغییر قالب یا دوباره آن را انجام دهند. و این موضوع مصادف با هزینه های بیشتر است. هزینه ها موجب اتلاف وقت بیشتر برای هر کسی که با این لیست های دیالوگ در ارتباط است، می شود.

علاوه بر این اگر زبانه ها به خوبی دنبال نشوند، نمایش نامه های پیوسته و ترکیبی و لیست های زمانبندی به درستی منتقل نمی شوند. تیم زیرنویس ساز باید زمانی را صرف درست کردن آن، تنظیم زبانه ها و ستون ها، تعویض جایگاه، مورب سازی حروف کند و این امر زمان و هزینه بیشتر را در پی دارد.

مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی