ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

کارتون و انیمیشن جدید

بهترین کارتون های جدید

در اینجا لیست بهترین کارتونهای سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تا فروردین ۹۴ برای شما ارائه شده است. زیرنویس انگلیسی کارتون و ترجمه زیرنویس (زیرنویس فارسی کارتون) را به محض تهیه برای شما در همین وب سایت در قسمت زیرنویس ترجمه قرار خواهیم داد.

     Penguins of Madagascar                                            The Nut Job                                         The Boxtrolls

The Boxtrolls FilmmotarjemNutjob FilmmotarjemMadagascar Penguins Filmmotarjem


The Lego Movie                                                            Hotel Transylvania 2                                                           Planes: Fire & Rescue

Planes Fire, rescue Filmmotarjemtransylvania-2 FilmmotarjemLego Filmmotarjem


Inside out                                                                     Minions                                                                            The Good Dinosaur 2

The-Good-Dinosaur2 Filmmotarjemminions Filmmotarjeminside-out Filmmotarjem


مطالب مرتبط

مطلب بعدی مطلب قبلی