ترجمه فیلم، ترجمه زیرنویس

Movie Translation

سفارش زیرنویس همکاری بعنوان مترجم

ترجمه انیمیشن و کارتون

ترجمه انیمیشن با هدف زیرنویس کارتون و یا دوبله آن نیازمند دقت بسیار و توجه به تفاوتهای فرهنگی می باشد. تخصص ترجمه دیالوگ  کارتون با مخاطب خاص آن تلاش بسیار زیادی را از مترجم می طلبد. شاید یکی از تخصصی ترین بخشها در ترجمه کارتون، توجه به  ویژگی موزیکال آن است. در این زمینه، شاید تکنیکهای مورد نیاز چیزی متفاوت از ترجمه به معنی واقعی کلمه باشند.  هدف اصلی تولید سالیانه دهها انیمیشن، سرگرمی و در عین حال آموزش کودکان است. رسیدن به این هدف آموزشی (که البته گاهی انتقال مضامین فرهنگی را نیز در خود پنهان دارد) بدون توجه به ابزار انتقال که همان موسیقایی بودن کلام و دلنشین بودن آن است مقدور نمی باشد.

بنابراین وظیفه مترجم علاقه مند به ترجمه برای زیرنویس کارتون و یا دوبله (و شاید یکی از چیزهایی که کار او را تخصصی می سازد) متناسب کردن متن زبان مقصد با چنین ویژگی هایی در بافت و نظام نشانه ایی مبدا است.

مترجمان گروه فیلم مترجم با  آگاهی از این نکات، آماده ارائه خدمات ترجمه برای زیرنویس انیمیشن و همچنین همکاری با موسسات معتبر در زمینه دوبله کارتون و اینمیشن می باشند.

Movies Translation